Staffan Wettre

Staffan Wettre, född 1941 i Göteborg. Ett yrkesliv som läkare har präglat tillvaron, men omvägar som sjövärns-utbildning och arbete på segelfartyg var värdefulla. Uppväxt i släkt med stort konstintresse och aktiva konstnärer samt en far som lärde honom att fotografera. S/Y Flying Clipper, tremastad bramsegelskonare på ca 659 dw-ton, ca 60 m lång och med knappt 40 meter höga master, tillhörde under 1950 och 60-talen…

Staffan Wettre

Visar alla 9 resultat

Staffan Wettre – Plaza de Coll

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Andrum

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Livorno, hamnkvarter

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Riggen skuggar kajen i Livorno

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Däcket från focktoppen

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Fockmasten

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Capri, Marina Grande med Flying Clipper sett från San Michele

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Bram och försegel från focktoppen

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre – Bramrånocken

6500 SEK18500 SEK
Lägg till i önskelista
Lägg till i önskelista

Staffan Wettre, född 1941 i Göteborg. Ett yrkesliv som läkare har präglat tillvaron, men omvägar som sjövärns-utbildning och arbete på segelfartyg var värdefulla. Uppväxt i släkt med stort konstintresse och aktiva konstnärer samt en far som lärde honom att fotografera.

S/Y Flying Clipper, tremastad bramsegelskonare på ca 659 dw-ton, ca 60 m lång och med knappt 40 meter höga master, tillhörde under 1950 och 60-talen rederi AB Clipper Line i Malmö. Hon tjänstgjorde f.a. som skolfartyg men sommaren 1959 var hon chartrad för segling i västra Medelhavet av en amerikansk förlagsman, William Benton, ordförande i Encyclopedia Brittannica. Bland hans gäster ombord var Adlai Stevens, de amerikanska demokraternas presidentkandidat.

Däcksbesättningen rekryterades från Sjövärnskåren, utbildnings- och rekryteringsorganisation inom marinen. Den utgjordes av 14 man, 12 aspiranter, som samtidigt fullgjorde tredje utbildningssommaren och två förmän. Aspiranterna var 16-18 år gamla, förmännen något äldre. Kompetensen var god vad gäller navigation och praktiskt sjömansskap och vi var väl pålästa om fartygets rigg, segel och tågvirke men ingen hade erfarenhet av segling ombord på ett större segelfartyg.